Jubilarissen bij Frissen Intern Transport!

Twee steunpilaren van ons bedrijf vieren in oktober hun jubileum!

In oktober hebben twee collega's van ons bedrijf hun dienstjubileum gevierd. En niet zomaar twee collega's. Beide heren hebben namelijk een belangrijk aandeel gehad in de oprichting, het ontstaan en de doorontwikkeling van ons bedrijf. Nog steeds kunnen de twee heren worden gezien als steunpilaren voor Frissen Intern Transport, elk op hun eigen manier. We zijn hen dan ook voor deze enorme bijdrage veel dank verschuldigd.

Op 1 oktober 2017 is het 25 jaar geleden dat Wynand Wimmers op 29-jarige leeftijd in dienst trad bij het toenmalige Mechanisatiebedrijf Frissen BV. Hij werd aangetrokken als vertegenwoordiger in de tak industrie binnen het Houthemse familiebedrijf. Het bedrijf leunde in die tijd met name op de landbouw- en tuin en parkafdelingen, en Wynand wist door zijn enthousiasme en inzet de afdeling industrie, die op dat moment in zekere zin was vastgelopen, met succes weer vlot te trekken. Binnen de afdeling industrie tekende zich duidelijk een onderscheid af tussen aan de ene zijde het grondverzet en wegenbouw en aan de andere zijde de intern transport en logistiek. Het duurde dan ook niet lang voordat de directie besloot tot een duidelijke opsplitsing; Wynand koos voor intern transport. Hierbij werd hij ondersteund door de tweede jubilaris.

Wim Lacroix, de tweede jubilaris, vierde namelijk op 3 oktober zijn 40-jarig dienstjubileum! Als 20-jarig jochie werd hij door oprichter Jan Frissen naar Mechanisatiebedrijf Frissen gehaald. In zijn 40-jarig dienstverband vervulde hij een veelheid aan functies binnen verschillende takken van ons bedrijf. Gestart als leerling, doorontwikkeld van monteur naar chef monteur en chef werkplaats; uiteindelijk op dit moment als projectleider magazijninrichting. Wim was gedurende de eerste periode van zijn carrière actief in de landbouw, later in de industrie en heeft daarna evenals Wynand duidelijk gekozen voor onze afdeling intern transport. In 2000 vormden met name zij samen met directeur George Frissen de ruggengraat van het verzelfstandigde Frissen Intern Transport!

Ook langs deze weg willen we zowel Wynand Wimmers als Wim Lacroix van harte feliciteren met hun dienstjubilea van respectievelijk 25 en 40 jaar! Heren: bedankt voor jullie steun, toewijding en inzet voor Frissen! 

Voor meer nieuws: klik hier!