Heftrucks en ongevallen...

Van alle arbeidsmiddelen zijn heftrucks het meest betrokken bij aanrijdingen op de werkvloer...

Elk jaar zijn er in het Nederlandse bedrijfsleven ongeveer 1700 slachtoffers door heftruckongevallen te betreuren. Onder dit aantal zijn er jaarlijks zeven slachtoffers met een dodelijke afloop. Er wordt al jaren geprobeerd om het aantal arbeidsongevallen met de heftruck door allerlei veiligheidscampagnes te verlagen. Toch blijkt dit niet het gewenste effect te hebben. In 2016 vielen er in de eerste 7 maanden van het jaar in Nederland al 7 dodelijke slachtoffers bij een heftruckongeval. Blijft het hierbij of blijft het gemiddelde aantal dodelijke slachtoffers stijgen?

In bijna driekwart van de arbeidsongevallen met heftrucks rijdt een heftruck het slachtoffer aan of zit het slachtoffer op of in een rijdende heftruck. Ongelukken met heftrucks komen vooral doordat:

 • de infrastructuur of lay-out laad-/losplaatsen faalt;
 • de heftruckbestuurder het slachtoffer niet of te laat ziet, niet goed en/of te hard rijdt, afgeleid is of niet tijdig kan uitwijken/stoppen;
 • het slachtoffer in de gevarenzone van de heftruck komt en/of de heftruck niet ziet/hoort. Of het slachtoffer heeft een verkeerde positie op/in de heftruck;
 • de kantelbeveiliging van de heftruck faalt.

Meer aandacht voor veiligheid met heftrucks

Bedrijven dienen aandacht te besteden aan de verbetering van de veiligheid. De overheid heeft de arbeidsongevallen laten analyseren en komt tot een aantal aandachtspunten die ondernemers met heftrucks in hun veiligheidsbeleid kunnen meenemen. In aflopende volgorde van maximaal mogelijke ongeval reductie:

 • verbeteren van de infrastructuur (lay-out; scheiding heftrucks van voetganger zones, voldoende manoeuvreerruimte, goede zichtlijnen, conditie van het rijvlak, etc.);
 • verbeteren van de rijvaardigheid van de heftruckbestuurder door training;
 • verbeteren van de zichtbaarheid van de voetganger voor de heftruckbestuurder (geen belemmering door lading, geen dode hoek, reflecterende kleding voetgangers in gevarenzone);
 • actief weren van voetgangers uit zones met heftrucks;
 • verbeteren van de zichtbaarheid en hoorbaarheid van de heftruck voor voetgangers;
 • regels voor de locatie en positie van de persoon op het voertuig (niet meerijden op lepels, geen uitstekende lichaamsdelen, etc.);
 • toepassen van veilige werkmethodes bij werken op hoogte (niet op de lepels staan);
 • aanwezigheid en gebruik van veiligheidsvoorzieningen op het voertuig (veiligheidsgordels, kantelbeveiliging);
 • deugdelijke bevestiging van de lading (voorkomen afvallende lading);
 • maatregelen ter voorkoming van het onbedoeld in beweging komen van een stilstaand voertuig (bijv. gebruik heftruck gebruik parkeerrem en verwijdering sleutels uit contactslot).

Controle en keuren voorkomt arbeidsongevallen met heftrucks

Controle en keuring van heftrucks is wezenlijk voor het omlaag brengen van het aantal arbeidsongevallen met heftrucks. De werkgever is verplicht een veiligheidsvoorziening ter bescherming van de bestuurder beschikbaar te stellen of aan te brengen in een heftruck (bijvoorbeeld veiligheidsgordels- of beugels). Uiteraard moet de heftruck wel inclusief deze voorzieningen zijn gekeurd. De bestuurder van de heftruck is verplicht hiervan op een deugdelijke wijze gebruik te maken en de werkgever is verplicht de naleving van het gebruik te controleren. De Arbeidsinspectie kan overtredingen, zowel door bestuurders als door werkgevers  beboeten.

Frissen Intern Transport kan u op dit vlak uiteraard ondersteunen met veiligheidskeuringen volgens het VA Keur. Al zeer lange tijd zijn wij een erkend keuringsbedrijf, nu volgens het VA-Keurmerk, maar eerder voor het VeBIT (Verenigde Bedrijven Intern Transport). 

Daarnaast kunnen we U ook ondersteunen op het vlak van opleidingen (zoals o.a. heftruckcertificaat), waar het gaat om veiligheid en gebruik van onder meer heftrucks en magazijntrucks.

Bel ons +31 43 6099170 gerust voor meer informatie. 

Klik hier voor meer nieuws...