Overige diensten

Veiligheidstrainingen

Bij de door Frissen Intern Transport georganiseerde vorkheftruck-veiligheidstrainingen staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de heftruck- en/of reachtruckbestuurder centraal. De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de ARBO-wet zijn opgesteld.

De training bestaat uit een theorie en praktijk gedeelte, waarbij geldt dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden ter ondersteuning van de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de bestuurder. Met andere woorden: elke training is maatwerk. Dit betekent voor het bedrijf onder meer minder schade aan gebouwen, goederen en heftruck. Bovendien een verminderde kans op bedrijfsongevallen, een lager ziekteverzuim en gemotiveerd personeel.

Deze training duurt één dag (of twee dagdelen) en wordt gegeven door gekwalificeerde instructeurs. Bij u op de werkvloer of bij Frissen Intern Transport. Tevens voldoet u middels deze trainingsdag aan Art. 6 ARBO-wet inzake het bijscholen van werknemers met betrekking tot veiligheid en gezondheid.

VA-keur: Veiligheid Arbeidsmiddelen

VA keur
Fedecom (COM-keur) en VEBIT zijn gefuseerd tot één organisatie. Door deze bundeling van krachten kunnen de belangen van de leden beter bediend worden en kan er efficiënter en slagvaardiger worden gewerkt.
VA-keur: vervangt COM-keur en VEBIT-keur.

De twee gerenommeerde merken van veiligheidskeuringen op arbeidsmiddelen en machines, COM-keur en VEBIT Keur, gaan per 2016 samen verder onder de nieuwe naam: VA-keur. Dit nieuwe, krachtige en frisse  “Veiligheid Arbeidsmiddelen Keur” gaat de markt bedienen voor een brede scope van arbeidsmiddelen en machines.

Van klein handgereedschap tot aan grote machines en werktuigen. VA-keur heeft een landelijk dekkend netwerk van ruim 250 gecertificeerde keurbedrijven en ruim 1.200 gekwalificeerde keurmeesters.
Een stap richting meer veiligheid.

Met deze stap benadrukken Fedecom en VEBIT het belang van borging van de veiligheid van arbeidsmiddelen en machines in land- en tuinbouw, groenbeheer, infrastructuur en interne bedrijfslogistiek. Gebruikers zijn zich in toenemende mate bewust van de veiligheidsrisico’s en nemen maatregelen om deze te voorkomen. De borging van de veiligheid door regelmatige keuring van machines en werktuigen is een belangrijk instrument. Door de fusie en integratie van keurmerken willen Fedecom en VEBIT de bewustwording een impuls geven en vooral veiligheidsmaatregelen stimuleren.